สร้างชุมชนที่แข้มแข็งยิ่งขึ้น

 

โครงการ Resiliency Initiative เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นในเอเชียแปซิฟิกด้วยเครื่องมือดิจิทัล เพื่อต่อสู้กับความเกลียดชัง ความรุนแรง และความขัดแย้งภายในและภายนอกเครือข่าย โครงการนี้เปิดตัวในเดือนเมษายน 2021 และพอร์ทัลข้อมูลแห่งนี้เปิดให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเครื่องมือและเครือข่ายชุมชนได้ฟรี เพื่อท่องไปในโลกออนไลน์และใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ

เข้าร่วมชุมชนของเราบน Facebook

เข้าร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในระดับกว้างของเราผ่านเพจ Facebook ของเรา

Go to Facebook