ทำไมคุณต้องวัดผลลัพธ์ของคุณ

การประเมินผลลัพธ์ที่ดีสามารถบอกคุณได้ว่ากิจกรรมใดได้ผลดีกว่ากิจกรรมอื่น ๆ วิธีนี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปยังสิ่งที่สำคัญจริง ๆ และสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงในอนาคต

การวัดผลเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา มันช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและโลกรอบตัวเรา และการวัดผลก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เข้าใจผลลัพธ์ของโครงการ กิจกรรม หรือแคมเปญโซเชียลมีเดียของคุณ เพื่อวัดว่างานของคุณสร้างความแตกต่างให้กับผู้คน กลุ่มคน องค์กร หรือชุมชนที่เกี่ยวข้องอย่างไรและมากน้อยเพียงใด

สัญชาตญาณอาจช่วยให้คุณรู้สึกได้ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ แต่มีเพียงการประเมินผลลัพธ์อย่างเหมาะสมเท่านั้นที่จะช่วยระบุจุดแข็งและจุดอ่อนในงานของคุณได้อย่างครอบคลุม การประเมินผลลัพธ์นั้นสำคัญ ไม่ว่ากิจกรรมของคุณจะเกิดขึ้นทางออนไลน์หรือออฟไลน์ จะเรียบง่ายหรือซับซ้อน ราคาถูกหรือราคาแพง

ไม่ว่าผลลัพธ์นั้นจะใหญ่หรือเล็ก ระยะยาวหรือระยะสั้น เป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ เกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่เจตนา คุณจำเป็นต้องทราบข้อมูลนี้เพราะเหตุผลหลายประการ

1. เป็นบทเรียนสำหรับอนาคต

การประเมินผลลัพธ์ที่ออกแบบมาอย่างดีนั้นช่วยให้คุณเข้าใจว่า กิจกรรมของคุณมีแง่มุมใดที่ได้ผลดีกว่าแง่มุมอื่น ๆ และช่วยให้ทราบสาเหตุในระดับหนึ่ง ข้อนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถของคุณในการมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ และจะบอกให้คุณทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในอนาคต

ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าคุณทำแคมเปญโซเชียลมีเดียโดยใช้ทั้งวิดีโอและอินโฟกราฟิกเพื่อโต้แย้งการให้ข้อมูลผิด ๆ การประเมินผลลัพธ์อาจช่วยให้คุณค้นพบว่าอินโฟกราฟิกเข้าถึงผู้คนได้มากกว่าวิดีโอ และสื่อสารของคุณได้ชัดเจนกว่าวิดีโอ นอกจากนี้ยังอาจบอกได้ว่าผู้รับสารบางคนรู้สึกไม่พอใจกับองค์ประกอบต่าง ๆ ในวิดีโอเนื่องจากภาพหรือภาษาบางอย่างไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของพวกเขา แน่นอนว่าคุณไม่ควรสร้างวิดีโอแบบนี้อีกโดยไม่แก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น!

ข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุมว่าองค์ประกอบใดในแคมเปญของคุณที่ได้ผลดีและไม่ได้ผลดี หรือแม้กระทั่งองค์ประกอบใดที่ส่งผลเสียนั้นสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างแคมเปญที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการทำสิ่งที่ไม่ได้ผล หรือที่แย่กว่านั้นคือส่งผลที่ไม่คาดคิด

2.  ประหยัดเวลาและทรัพยากร 

การประเมินผลลัพธ์ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าใช้เวลาและเงินไปอย่างคุ้มค่า ตัวอย่างเช่น คุณอาจค้นพบว่าวิดีโอได้ผลน้อยกว่าอินโฟกราฟิก แม้ว่าจะมีราคาแพงกว่าและใช้เวลาในการผลิตนานกว่าก็ตาม จากข้อมูลนี้ คุณอาจควรหลีกเลี่ยงการผลิตวิดีโอประเภทเดียวกันนี้ในอนาคต แต่ไปลงทุนด้านเวลาและทรัพยากรในสัดส่วนที่มากขึ้นเพื่อพัฒนาอินโฟกราฟิกเพิ่มเติมหรือผลิตวิดีโอประเภทที่ต่างจากเดิม โดยสรุปแล้ว การประเมินผลลัพธ์สามารถช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณให้สูงสุด

3.  ช่วยให้ดึงดูดเงินทุนได้ง่ายขึ้น

การประเมินผลลัพธ์สามารถช่วยคุณปกป้องเงินทุนที่มีอยู่ และอาจดึงดูดผู้สนับสนุนรายใหม่ ๆ ด้วย การที่คุณสามารถพิสูจน์ผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณทำ จะช่วยให้คุณแสดงประสิทธิภาพและคุณค่าของโครงการได้ดีขึ้น และแสดงให้เห็นความสามารถในการจัดการโครงการและความรับผิดชอบของคุณ โดยทั่วไปแล้ว ผู้สนับสนุนจำเป็นต้องอธิบายเหตุผลในการลงทุนของตนต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเจ้านาย หน่วยงานราชการ หรือผู้ใจบุญ การประเมินผลลัพธ์ช่วยให้ผู้สนับสนุนทำเช่นนั้นได้ ผู้สนับสนุนต้องการข้อเสนอโครงการที่มีการประเมินผลลัพธ์มากขึ้น เพื่อพิจารณาให้ทุนสนับสนุน

4.  ก้าวขึ้นเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

การประเมินผลลัพธ์นั้นมีพลังมาก เพราะมันพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณสามารถช่วยแก้ปัญหาสังคมที่สำคัญได้ คุณสามารถใช้หลักฐานนี้ในการแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมีความสำคัญและให้ผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคมภายนอกองค์กรของคุณได้อย่างน้อย 4 วิธี:

  • เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นที่ต้องการทำงานลักษณะเดียวกันในบริบทอื่น 
  • สร้างความตระหนักว่าเราต้องการโครงการแบบนี้มากขึ้นเพื่อจัดการกับปัญหาสังคมที่สำคัญ 
  • เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เช่น หากคุณสามารถแสดงให้เห็นว่าแคมเปญของคุณทำให้ผู้ใช้โซเชียลมีเดียมีแนวโน้มที่จะรับข้อมูลเท็จจากช่องทางออนไลน์น้อยลง ข้อพิสูจน์นี้สามารถใช้ดึงดูดการลงทุนจากรัฐบาลและเอกชนในโครงการลักษณะเดียวกันเพิ่มขึ้น 
  • อาจช่วยให้คุณกลายเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่กว้างขึ้นของผู้คนที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนโยบายในลักษณะเดียวกัน ทั้งในประเทศของคุณและต่างประเทศ ซึ่งช่วยในการพัฒนาชื่อเสียงของคุณ และในระยะยาวจะเพิ่มความสามารถในการระดมทุนและทำโครงการที่น่าตื่นเต้นและสำคัญยิ่งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น!

สนับสนุนโดยศาสตราจารย์เกรก บาร์ตัน และ ดร. แมตทีโอ เวอร์กานี แห่งสถาบันพลเมืองและโลกาภิวัตน์ อัลเฟรด เดียกิน มหาวิทยาลัยเดียกิน

เข้าร่วมชุมชนของเราบน Facebook

เข้าร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในระดับกว้างของเราผ่านเพจ Facebook ของเรา

Go to Facebook