จงเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี

การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีสามารถทำให้ผู้คนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในโลกออนไลน์ได้ ต่อไปนี้คือองค์ประกอบสำคัญบางประการของความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี

อินเทอร์เน็ตมีผลกระทบเกือบทุกด้านในชีวิตประจำวันของเรา มันช่วยให้เราสามารถเข้าถึงขุมทรัพย์ข้อมูลจำนวนมหาศาล หากเราสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และอินเทอร์เน็ตยังทำให้ทุกคนสามารถทำการเผยแพร่ข้อมูลได้ด้วย ซึ่งหมายความว่าทุกคนสามารถเผยแพร่อะไรก็ตามที่พวกเขาต้องการ ทุกคนสามารถแสดงความคิด ความเห็น หรืออารมณ์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือคำนึงถึงผลกระทบจากคำพูดหรือภาพของตน

ความเป็นพลเมืองหมายถึงการเป็นคนของประเทศ ความเป็นพลเมืองในประเทศหนึ่ง ๆ จะมาพร้อมกับสิทธิและหน้าที่ ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับที่พลเมืองดีต้องปฏิบัติตาม บ่อยครั้งที่ความคาดหวังสำหรับพลเมืองดีเหล่านี้เป็นเรื่องของความเข้าใจร่วมกันในหมู่พลเมืองของดินแดนนั้น

แต่อินเทอร์เน็ตไม่ใช่ประเทศเดียว ใครก็ตามที่เข้าไปมีส่วนในโลกออนไลน์เป็นประจำย่อมเป็นพลเมืองดิจิทัลในระดับหนึ่ง ไม่มีประมวลกฎหมายหรือความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดิจิทัล กฎและความคาดหวังของพรมแดนใหม่นี้จึงขึ้นอยู่กับการควบคุมตนเองเป็นส่วนใหญ่

นั่นคือจุดที่ผู้นำเช่นคุณเข้ามามีบทบาท ในฐานะผู้นำองค์กรภาคประชาสังคม คุณมีบทบาทในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางออนไลน์ในเชิงบวก เพียงแค่ปลูกฝังแนวคิดเรื่องความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีก็สามารถทำให้ผู้คนคิดได้ลึกซึ้งขึ้นว่าสิ่งนี้คืออะไรและอาจกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม

ต่อไปนี้คือองค์ประกอบสำคัญบางประการของความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี

การใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบ

การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีหมายถึงการมีพฤติกรรมออนไลน์ในเชิงบวกและปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะที่เอาใจเขามาใส่ใจเรา การให้เกียรติและสุภาพต่อผู้อื่นสามารถส่งเสริมให้พวกเขาทำเช่นเดียวกัน ด้วยวิธีนี้เราสามารถเป็นผู้นำโดยทำเป็นตัวอย่าง

นั่นหมายถึงการให้เครดิตผลงานของผู้อื่น ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับข้อพิพาทที่โกรธเกรี้ยวทางออนไลน์ และแชร์เฉพาะข้อมูลที่เรารู้ว่าเป็นความจริง

การรู้เท่าทันดิจิทัล

รู้ว่าข้อมูลดิจิทัลของคุณมาจากไหน เมื่อใดที่คุณสามารถเชื่อถือได้ และคุณจะใช้ข้อมูลนั้นได้อย่างไร การรู้เท่าทันดิจิทัล หมายถึง การคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูลและสาเหตุที่มีการแชร์ข้อมูลบางอย่าง 

ปกป้องตัวเอง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลออนไลน์ของคุณมีความปลอดภัย ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยเฉพาะรหัสผ่าน และปกป้องคนรอบข้างด้วยการไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง 

คิดก่อนแชร์ 

“คิดก่อนแชร์” เป็นกฎที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งในการเป็นพลเมืองดิจิทัล คุณสามารถสอนกฎนี้ต่อผู้อื่นได้ เพียงแค่ถามตัวเองก่อนแชร์ว่าโพสต์ของคุณมีประโยชน์ ให้เกียรติ และเป็นความจริงหรือไม่

เด็ก ๆ ทั่วโลกถูกสอนให้หยุด ดู และคิดก่อนข้ามถนน หากพวกเขาก้าวออกจากขอบถนนในเวลาที่ผิดจะมีผลที่ร้ายแรงตามมาในทันที

พฤติกรรมในอินเทอร์เน็ตก็มีผลที่ตามมาในชีวิตจริงเช่นกัน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต้องเรียนรู้ที่จะทำตนให้ปลอดภัยในอินเทอร์เน็ต การพิมพ์อะไรในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์อาจดูปลอดภัยและเป็นส่วนตัว แต่อาจส่งผลตามมาอย่างใหญ่หลวง เราทุกคนต้องเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี นั่นก็เพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกคน

แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์: แหล่งข้อมูล – We Think Digital (fb.com)

เข้าร่วมชุมชนของเราบน Facebook

เข้าร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในระดับกว้างของเราผ่านเพจ Facebook ของเรา

Go to Facebook