นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณสำคัญสำหรับเราเป็นอย่างยิ่ง โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้โดยสมบูรณ์ก่อนจะใช้งานแพลตฟอร์ม และเมื่อคุณใช้พอร์ทัล จะถือว่าคุณยินยอมให้โครงการ Resiliency Initiative เก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลบางประเภท โดยจะเป็นไปเพื่อปรับปรุงการใช้งานของเว็บไซต์ หากคุณส่งข้อมูลหรือลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสทางแบบฟอร์มติดต่อเรา หรือลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในหน้ากิจกรรม โครงการ Resiliency Initiative จะใช้อีเมลแอดเดรสของคุณเพื่อติดต่อกับคุณเกี่ยวกับโปรแกรมหรือกิจกรรมบางอย่างเท่านั้น ฟอร์ทัลอาจมีการใช้บริการภายนอก เช่น  Google Analytics ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไอพีแอดเดรส ประเภทของเบราว์เซอร์ เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ การเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ วันและเวลาที่เยี่ยมชม เวลาที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ และข้อมูลการใช้งานอื่น ๆ โดยข้อมูลการใช้งานจากแพลตฟอร์มจะถูกเก็บรักษาไว้โดยไม่เปิดเผยตัวตน

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

บางส่วนของพอร์ทัลซึ่งต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (กล่าวคือ การลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารและข้อมูล และการลงทะเบียนในส่วนของเพจ Facebook ของโครงการ Resiliency Initiative) นั้นเป็นไปเพื่อให้ผู้ใหญ่ใช้งาน ทางมูลนิธิเอเชียจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยเจตนา หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ที่คาดว่าได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามาในพอร์ทัล โปรดติดต่อโครงการ Resiliency Initiative โดยทันที นอกจากนี้ เรายังพยายามไม่ใช้ภาพเด็กที่บ่งบอกตัวตนได้ในคอนเทนต์ออนไลน์ของเราอีกด้วย

เข้าร่วมชุมชนของเราบน Facebook

เข้าร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในระดับกว้างของเราผ่านเพจ Facebook ของเรา

Go to Facebook