ความเป็นธรรมทางสังคม

มอบเสียงให้เหล่าเยาวชนในประเทศไทย

ทักษิณ บำรุงไทย ผู้จัดการโครงการ Young Moves พยายามอย่างหนักเพื่อสนับสนุนเสียงของเยาวชนทั่วทั้งประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีความหลากหลาย และเยาวชนต้องเผชิญกับความท้าทายรูปแบบต่าง ๆ ในทุกภูมิภาค