การต่อสู้กับความเกลียดชังและการไม่ยอมรับความแตกต่างผ่านโซเชียลมีเดีย

ภาพ (บนขวา) โดย Naymuzzaman Prince

พอร์ทัลโครงการ Resiliency Initiative จะเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นในเอเชียแปซิฟิกด้วยเครื่องมือดิจิทัล เพื่อต่อสู้กับความเกลียดชัง ความรุนแรง และความขัดแย้งภายในและภายนอกเครือข่าย โครงการนี้เปิดตัวในเดือนเมษายน 2021 และพอร์ทัลข้อมูลแห่งนี้เปิดให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเครื่องมือและเครือข่ายชุมชนได้ฟรี เพื่อท่องไปในโลกออนไลน์และใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีช่วยให้การแพร่กระจายข้อมูลและข่าวสารเป็นเรื่องง่าย แต่หากไม่มีการตั้งคำถามต่อคำพูดที่ปราศจากหลักฐาน ข้อมูลที่ผิดก็อาจทำให้ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้น หรืออาจทำให้เกิดการแบ่งแยกแบบใหม่ ๆ ในทางศาสนา ชาติพันธุ์ หรือเพศปัญหานี้ตึงเครียดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ซึ่งการไม่ยอมรับความแตกต่างและมุมมองแบบแบ่งขั้วนั้นได้แบ่งแยกชุมชนต่าง ๆ ออกจากกัน

ในภาพกว้าง โครงการ Resiliency Initiative ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างมูลนิธิเอเชียกับ Facebook จะดำเนินงานในระดับท้องถิ่นทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อสร้างชุมชนที่มีความสามารถในการฟื้นตัว ในปี 2020 โครงการ Resiliency Initiative ได้จัดการฝึกอบรมด้านโซเชียลมีเดียให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรรากหญ้าในท้องถิ่นกว่า 60 รายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรวดเร็ว โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการยอมรับความแตกต่าง เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนาและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ และต่อต้านความคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง โดยใช้เครื่องมือออนไลน์และเครือข่ายชุมชน

ภาพโดย Jilson Tiu

เราทราบว่าผู้นำท้องถิ่นและชุมชนต่าง ๆ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทำงานอย่างหนักในทุก ๆ วันเพื่อต่อสู้กับอคติ การเลือกปฏิบัติ และความเกลียดชัง ซึ่งมักจะนำไปสู่ความไม่เท่าเทียม ความอยุติธรรม และความรุนแรง ในฐานะผู้นำชุมชน คุณรู้จักบริบทในท้องถิ่นดีที่สุด ทั้งผู้คน ประวัติศาสตร์ และความตึงเครียด ด้วยมุมมองของการยอมรับความแตกต่าง เว็บไซต์นี้จะให้คุณเข้าถึงเครื่องมือในการท่องโลกออนไลน์ ต่อสู้กับข้อมูลผิด ๆ และส่งเสริมความเข้าใจภายในชุมชนของคุณหรือไกลกว่านั้น

เข้าร่วมชุมชนของเราบน Facebook

เข้าร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในระดับกว้างของเราผ่านเพจ Facebook ของเรา

Go to Facebook