กิจกรรมที่ผ่านมา

 • Jun
  22

  ความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชนในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโควิด-19 ในบังกลาเทศและปากีสถาน

  ความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชนในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโควิด-19 ในบังกลาเทศและปากีสถาน ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิเอเชียและ Facebook เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและเครื่องมือต่าง ๆ ที่องค์กรภาคประชาสังคมสามารถเริ่มใช้เพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชนออนไลน์ได้ทันที

  ความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชนในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโควิด-19 ในบังกลาเทศและปากีสถาน ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิเอเชียและ Facebook เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและเครื่องมือต่าง ๆ ที่องค์กรภาคประชาสังคมสามารถเริ่มใช้เพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชนออนไลน์ได้ทันที ตลอด 4 ตอนในหลักสูตรนี้ องค์กรภาคประชาสังคมจะได้เรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพให้เพจ Facebook ของตน เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมกับชุมชน เรียนรู้เครื่องมือและกลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการสร้างคอนเทนต์ พัฒนาและนำเสนอแคมเปญใหม่สำหรับการสื่อสาร/ข้อกังวลที่สำคัญเกี่ยวกับการระบาดของโควิดและความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชน

 • Jul
  13

  ความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชนในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโควิด-19 ในศรีลังกา อินเดีย เนปาล และมัลดีฟส์

  ความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชนในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโควิด-19 ในศรีลังกา อินเดีย เนปาล และมัลดีฟส์ ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิเอเชียและ Facebook เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและเครื่องมือต่าง ๆ ที่องค์กรภาคประชาสังคมสามารถเริ่มใช้เพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชนออนไลน์ได้ทันที

  ความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชนในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโควิด-19 ในศรีลังกา อินเดีย เนปาล และมัลดีฟส์ ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิเอเชียและ Facebook เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและเครื่องมือต่าง ๆ ที่องค์กรภาคประชาสังคมสามารถเริ่มใช้เพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชนออนไลน์ได้ทันที ตลอด 4 ตอนในหลักสูตรนี้ องค์กรภาคประชาสังคมจะได้เรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพให้เพจ Facebook ของตน เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมกับชุมชน เรียนรู้เครื่องมือและกลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการสร้างคอนเทนต์ พัฒนาและนำเสนอแคมเปญใหม่สำหรับการสื่อสาร/ข้อกังวลที่สำคัญเกี่ยวกับการระบาดของโควิดและความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชน

 • Sep
  8

  ความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชนในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโควิด-19 ในอินโดนีเซีย

  ความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชนในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโควิด-19 ในอินโดนีเซีย ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิเอเชียและ Facebook เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและเครื่องมือต่าง ๆ ที่องค์กรภาคประชาสังคมสามารถเริ่มใช้เพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชนออนไลน์ได้ทันที

  ความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชนในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโควิด-19 ในอินโดนีเซีย ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิเอเชียและ Facebook เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและเครื่องมือต่าง ๆ ที่องค์กรภาคประชาสังคมสามารถเริ่มใช้เพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชนออนไลน์ได้ทันที ตลอด 4 ตอนในหลักสูตรนี้ องค์กรภาคประชาสังคมจะได้เรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพให้เพจ Facebook ของตน เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมกับชุมชน เรียนรู้เครื่องมือและกลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการสร้างคอนเทนต์ พัฒนาและนำเสนอแคมเปญใหม่สำหรับการสื่อสาร/ข้อกังวลที่สำคัญเกี่ยวกับการระบาดของโควิดและความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชน

 • Apr
  14

  ความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชนในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโควิด-19 ในมาเลเซียและฟิลิปปินส์

  ความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชนในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโควิด-19 ในมาเลเซียและฟิลิปปินส์ ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิเอเชียและ Facebook เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและเครื่องมือต่าง ๆ ที่องค์กรภาคประชาสังคมสามารถเริ่มใช้เพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชนออนไลน์ได้ทันที

  ความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชนในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโควิด-19 ในมาเลเซียและฟิลิปปินส์ ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิเอเชียและ Facebook เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและเครื่องมือต่าง ๆ ที่องค์กรภาคประชาสังคมสามารถเริ่มใช้เพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชนออนไลน์ได้ทันที ตลอด 4 ตอนในหลักสูตรนี้ องค์กรภาคประชาสังคมจะได้เรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพให้เพจ Facebook ของตน เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมกับชุมชน เรียนรู้เครื่องมือและกลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการสร้างคอนเทนต์ พัฒนาและนำเสนอแคมเปญใหม่สำหรับการสื่อสาร/ข้อกังวลที่สำคัญเกี่ยวกับการระบาดของโควิดและความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชน

 • May
  19

  ความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชนในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย

  ความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชนในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิเอเชียและ Facebook เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและเครื่องมือต่าง ๆ ที่องค์กรภาคประชาสังคมสามารถเริ่มใช้เพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชนออนไลน์ได้ทันที

  ความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชนในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิเอเชียและ Facebook เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและเครื่องมือต่าง ๆ ที่องค์กรภาคประชาสังคมสามารถเริ่มใช้เพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชนออนไลน์ได้ทันที ตลอด 4 ตอนในหลักสูตรนี้ องค์กรภาคประชาสังคมจะได้เรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพให้เพจ Facebook ของตน เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมกับชุมชน เรียนรู้เครื่องมือและกลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการสร้างคอนเทนต์ พัฒนาและนำเสนอแคมเปญใหม่สำหรับการสื่อสาร/ข้อกังวลที่สำคัญเกี่ยวกับการระบาดของโควิดและความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชน